^ Back to Top

Home

Van de bijna 5 miljoen koopwoningen in ons land, staat ongeveer de helft in een wijk met min of meer gelijke woningen. Door één woning nauwkeurig, op basis van de werkelijke afmetingen en de originele constructies door te rekenen, kunnen besparingsmogelijkheden voor een hele wijk snel inzichtelijk gemaakt worden.

Dit is de centrale gedachte van waaruit een groep enthousiaste bewoners uit de wijk Rozendaal in Leusden het plan opvatten om gezamenlijk  energie besparing aan te pakken.

Uit een inventarisatie onder onze bewoners bleken, vaak zeer verschillende energie labels en adviezen voor gelijke woningen afgegeven te worden. Het gevolg van de zeer globale aanpak die adviseurs hanteren bij het opstellen van hun advies. Niet verwonderlijk gezien de zeer lage prijzen waarvoor energie prestatie adviezen worden aangeboden, hiervoor is nauwelijks meer te verwachten. Veel items worden ingeschat op basis van bouwperiode of beslisdiagrammen. Kostenindicaties zijn altijd zeer globaal en zelden gebaseerd op offerten.

Op basis van een berekening die uitgaat van de werkelijke situatie, kan een deskundige vervolgens de maatregelen beschrijven die technisch mogelijk en realiseerbaar zijn in de meeste woningen in de wijk. Kosten kunnen gebaseerd worden op in concurrentie aangevraagde offerten i.p.v. kentallen. Voor het doorrekenen kan een reeds bestaande EPA-programma worden gebruikt.

Ook stond ons voor ogen om gezamenlijk diverse energie besparende maatregelen te laten uitvoeren. De gewenste kwaliteit wordt hierbij door ons zelf vast gelegd, zodat offerten vergelijkbaar worden. Zo mogelijk willen wij ook kwantum kortingen kunnen bedingen.

Energie besparingsland wemelt van de vaak niet onderbouwde beweringen, overdreven voorstelling van besparingen e.d. Wij trachten uitsluitend informatie te geven die cijfermatig of door onderzoeksrapporten onderbouwd is.

Deze website geeft de resultaten van de afgelopen 3 jaar, de mogelijke besparing maatregelen die voor onze woningen relevant zijn, diverse aankoop acties en andere informatie die wij graag beschikbaar stellen